ఇదేం పనే అత్తా || Telugu Christian Short Film 2020 || హాస్య పూరిత సందేశాత్మక షార్ట్ ఫిలిం | Christian Movies
ఇదేం పనే అత్తా || Telugu Christian Short Film 2020 || హాస్య పూరిత సందేశాత్మక షార్ట్ ఫిలిం

ఇదేం పనే అత్తా || Telugu Christian Short Film 2020 || హాస్య పూరిత సందేశాత్మక షార్ట్ ఫిలిం🌞 Join our YouTube channel: https://youtube.com/KreesthuVijayam
క్రీస్థు విజయం చానల్ నుండి వెలువడిన మొదటి షార్ట్ ఫిలిం ..

చాలా మంది అత్తలు .. కుతురును కాని కోడలిని ప్రేమించలేరు, ఈ విధానం క్రైస్తవులలో కుడా నేటికి వుంది .. ఈ షార్ట్ ఫిలిం చూసి ఒక్క ఒక్క మారిన మా కష్టం ఫలించినట్టే

Video and music credits:
—————————————
https://www.bensound.com/

👉 పచ్చి విగ్రహారాదికులకు కుడా యేసయ్య సహాయం చేస్తాడు || 1 అంచు లో నుండి బ్రతికాడు Part 1

👉సడన్ గా బీప్ శబ్దం ఆగిపోయింది || డాక్టర్లు పరిగెత్తుకు వచ్చారు || అసలు ఏమి జరిగింది

👉దేహమునకు దీపము కన్ను || ని కన్నులను పవిత్రంగా ఉంచుకో || అహంకారమును విడిచి పెట్టు

👉సోలోమోను రాజు కాక షులమ్మితి ప్రియుడు ఇంకెవరు || పరమగీత మర్మం తెలుసుకోండి

రోజుల్లో రోజుల్లో SC, ST, OC, లు బైబిల్ పట్టుకుంటే గవర్నమెంట్ ఊరుకోదు అదే నాన్ కాన్వేర్షన్ బిల్

👉బ్రిటిషు వాళ్ళా, బ్రాహ్మణులా? ఆనాడు దళితులను మోసం చేసింది ఎవరు?
https://youtu.be/S7JlEG3YZGY

👉కరుణాకర్ కి ప్రేమతో వార్నింగ్ || దురాగతాలు పుర్తిగా ఆపండి || మాదేవుడు కల్పితం కాదు

👉పుట్టినరోజు జరుపుతున్న పాస్టరు పై దాడి చెయబోయిన శివ శక్తీ || జై శ్రి రాం అంటూ నినాదాలు

👉నక్సలైట్ కాల్పుల్లో కుప్పకూలిన పోలిస్ || Wonderful testimony of police officer || ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే?

————————————————– —————

For a prayer request, contact us from 5 p.m. 9 am to 8 pm on:
📱 79 89 89 74 54

Facebook links:
Pre. ️ Pastor John Babu: https://www.facebook.com/JohnBabu123
Re Kreesthu Vijayam: https://www.facebook.com/KreesthuVijayam

—————– GOD BLESS YOU ——————–

source