Tagalog Christian Full Movie | "Pananalig sa Diyos" What is true faith in God? | Christian Movies
Tagalog Christian Full Movie | “Pananalig sa Diyos” What is true faith in God?

Tagalog Christian Full Movie | “Pananalig sa Diyos” What is true faith in God?Mangyaring tumawag sa amin kung may be katanungan ka. Messenger: http://bit.ly/2KABfZm
recommended:
Christian Movie 2020 | “Pananampalataya sa Diyos 3 – Bangon, Kayong Hindi Magification from Alipin”

Tagalog Christian Movie | “Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan”

Ibinahagi ni Yu Congguang ang ebanghelyo said Iglesia ng Makapangyarihang Diyos that there is a Chinese police that is not Zheng Xun, but is Kapanalig which is local and Bahay Iglesia. Pagkatapos niyon, ilang beses niyang ipinaliwanag kay Zheng Xun at sa bba kung ano ang pananampalataya sa Diyos, paano manal for matamo ang Kanyang pagsang-ayon, to iba pang mga aspeto ng katotohanan. Sa huli, nalunasan ng of katotohanang ito matagal nang pagkalito at paghihirap ni Zheng Xun at ng iba pa, nagtulot na maunawaan nila ang tunay na kahulugan ng “pananampalataya sa Diyos” at lumaya ang kanilang put.

Ebanghelyo from Pagbaba from Kaharian:
https://tl.kingdomsalvation.org/
Ang Iglesia from Makapangyarihang Diyos:
https://tl.godfootsteps.org/
You cannot download the app for Iglesia from Makapangyarihang Diyos.
Google Play : https: //play.google.com/store/apps/details? Id = org.godfootsteps.thurchurchalmightygod
App Store: https://itunes.apple.com/ph/app/the-church-of-almighty-god/id1166298433
CAG Hymns – Luggage Awitin from Kaharian App.
Google Play : http: //bit.ly/2WKeyoK
App Store: https://apple.co/2IUevSj
Email: contact.tl@kingdomsalvation.org
Contact Ebanghelyo hotline: + 63-910-703-2766 (Smart) + 63-966-991-8518 (Globe)

#MakapangyarihangDiyos #Diyos

source