Tagalog Christian Movie | "Kumakatok sa Pintuan" God knocks on the door of my heart | Christian Movies
Tagalog Christian Movie | “Kumakatok sa Pintuan” God knocks on the door of my heart

Tagalog Christian Movie | “Kumakatok sa Pintuan” God knocks on the door of my heartTagalog Christian Movie | “Kumakatok sa Pintuan” God knocks on the door of my heart
Mangyaring tumawag sa amin kung may be katanungan ka. Messenger: http://bit.ly/2KABfZm

Dalawang is free for another time, iprinoposiya against Panginoong Jesus, “Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya” (Matt 25: 6). “Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, by hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo ko” (Pahayag 3:20). Would you like a lengthy book, put together mapagmatyag ang man nananampalataya sa Panginoon at the beginning of the day that is a pintuan if you want to use Siya tutuktok sa pintuan and sangkatauhan in Kanyang pagbalik? Sa mga huling araw, pinatototohanan nang tao na nagbalik na ang Panginoong Jesus – Ang Makapangyarihang Diyos na nagkatawang-tao – at gagawin Niya ang gawain ng paghatol sa mga huling araw. Ginimbal ng balitang ito buong mundo ng relihiyon. Si Yang Aiguang, where pelicula is concerned when it comes to nanangiwala from Panginoon at matagal from next time, which is initiated at pangangaral when it comes to the sale of pangino. Isang araw, can judge by dalawang tao by kumatok sa pinto, sinabi nila kay Yang Aiguang on sa asawa nito na nagbalik na ang Panginoong Jesus by ibinahagi sa kanila ang mita salita ng Makapangyarihang Diyos. Labi’s silang close to sales Makapangyarihang Diyos, but dahil natuklasan ni Yang Aiguang ang mga kasinungalingan, panlilinlang to paghihigpit ng mga pastor of the elderly, pinalayas niya sa bahay nila ang mga saksi ng Iglesia ng Makapangy pagkatapos dinner, is part of the scissors of the ibinahagi kay Yang Aiguang that is made salad by Makapangyarihang Diyos, pinatotohanan nila ang gawain ng Diyos sa mga huling araw. Then sandal ito, paulit-ulit na ginulo at pinigil pastor si Yang Aiguang, by hindi nawala ang kanyang pag-aalinlangan. Ganunpaman, a package of salita in Makapangyarihang Diyos, tuluyang naintindihan ni Yang Aiguang ang katotohanan to avoid heavy coal se tsismis at kasinungalingang ikinalat ng mga pastor by the elderly. Naiintindihan na niya sa wakas kung paano kumakatok ang Panginoon sa pintuan ng too sa Kanyang pagbabalik sa mga huling araw, that kung paano natin Siya dapat salubungin. Nung maglaho ang hamog, narinig na ni Yang Aiguang ang tinig ng Diyos at tinanggap na talangang Ang Makapangyarihang Diyos ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Espesial gradually: Creating video production according to its imagery produced by Hindu production of Iglesia by Makapangyarihang Diyos. There is an actor who is made in the production and it is also gumaganap which is Hindi based on the bash and there is also anumang paran. Hindi, dealing with video when it comes to another festive party, when I fight for ibabahagi, when it comes to what is happening in Walang Bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang scale from Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organization, panlipunang group or indibidwal ang maaaring pakialaman or katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Email: contact.tl@kingdomsalvation.org
Contact Ebanghelyo hotline: + 63-910-703-2766 (Smart) + 63-966-991-8518 (Globe)

There are material videos as mentioned:
ESO
ESO / S. Brunier
ESO / T. Preibisch
ESO / J. Emerson / VISTA.
ESO / Digitized Sky Survey 2.
B.Fugate (FASORtronics) / ESO
ESO / J. Emerson / VISTA & R. Gendler.
ESO /JoséFranciscoSalgado(josefrancisco.org)
ESO, Digitized Sky Survey 2 and Joe DePasquale
ESA / Hubble, NASA, Digitized Sky Survey, N. Risinger (skysurvey.org)
Davide De Martin (ESA / Hubble), ESA / ESO / NASA Photoshop FITS Liberator & Digitized Sky Survey 2
NASA, ESA and Jesús Maíz Apellániz (Institute of Astrophysics in Andalusia, Spain).
NASA, ESA and The Hubble Heritage Team (STScI / AURA)
KLUER – Limited local universe evolution simulation
NASA, ESA and A. Note (ESA / STScI, STScI / AURA)
ESA / NASA, ESO and Danny LaCrue
D. Schreiner and S. Degezelle / ESO
R. Hurt (SSC), JPL-Caltech, NASA GLIMPSE Team
Pigment Ajans – Visual effects
NASA, ESA, A. Simon (GSFC), M. Wong (UC Berkeley) and G. Orton (JPL-Caltech)
R. Hurt (SSC), JPL-Caltech, NASA
ESO / M.Kornmesser
Anton Colportore
NASA
Jacques Descloitres, MODIS Land Rapid Response Team, NASA / GSFC
Stöckli Challenge, NASA Earth Observatory
Trump’s first day. RIOTS IN THE NATIONAL CAPITAL. JAN, 20,2017 (https://www.youtube.com/watch?v=BXR3d22BhHs&feature=youtu.be&t=147) By
jake westly anderson / CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode)
Explosion Ultra Bass (http://soundbible.com/1807-Explosion-Ultra-Bass.html) by Mark DiAngelo / CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

#MakapangyarihangDiyos

source